<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner IMG_9481 ATH NOV21 1920x607

MODERNE PROSJEKTSTYRINGSSYSTEM

Visma.net Project Management.

Visma.net Project Management er en moderne SaaS-løsning (Software as a Service) som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i én enkel applikasjon.

PROSJEKTSTYRING

Visma.net Project Management.

GJØR DET ENKELT Å LYKKES MED PROSJEKTARBEID.

Visma.net Project Management (Tidligere Visma Severa) er et moderne prosjektstyringssystem som leveres som en SaaS-løsning (Software as a Service). Visma.net Project Management kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i én enkel løsning som gir full kontroll på prosjektet, ressurser, arbeidsflyt, tidsbruk og økonomi. 

Systemet passer for profesjonelle, tjenesteytende bedrifter med behov for effektiv prosjektstyring. 

HVEM PASSER VISMA.NET PROJECT MANAGEMENT FOR?

Visma.net Project Management passer spesielt godt for:

 • konsulentselskaper
 • teknologiselskaper
 • selskaper i kreative bransjer
 • eiendom
 • bemanning
 • bygg
 • tjenesteytende bedrifter

HVORFOR VISMA.NET PROJECT MANAGEMENT?

Visma.net Project Management er en moderne SaaS-løsning (Software as a Service) som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i én enkel applikasjon. Visma.net Project Management gjør det enkelt å lykkes med prosjektbasert arbeid. Uansett om prosjektene i din bedrift er små eller store - kortvarige eller langvarige.

Med Visma.net Project Management får du en komplett løsning som gir full kontroll på ressurser, arbeidsflyt, tidsbruk og økonomi.

 • Full tilgang på nett og mobil
 • Dekker prosjektarbeid gjennom alle faser
 • Bygget for smidig navigasjon og visualisering

Prosjektstyring

Med Visma.net Project Management kan du koble sammen salg, planlegging, ressursbruk, timer og finansiell informasjon. Full oversikt over frister, ressurser, marginer og lønnsomhet. 

Ressursplanlegging

Bruk dine ressurser best mulig. Allokér ressurser per person, prosjekt, avdeling eller team. Full oversikt over kapasitet, og enkelt å skalere opp og ned.

Fakturering

Hent ut fakturaunderlaget automatisk, og send fakturaen med et tastetrykk. Støtte for blant annet repeterende fakturering, ulike mva-satser og valutaer, med mer. 

Rapportering

Få sanntidsinnsikt i blant annet lønnsomhet, ressursbruk, fakturering og inntekter. Del dashbord på tvers av avdelinger og til ansatte. 

People146_885x466

Timer og utlegg

Timeføring gjør du enkelt på nett eller mobil, gjerne koblet til kunde eller prosjekt. Reise- og utleggskostnader kan rapporteres samtidig. 

Visma.net Project Management

Integrasjoner og språk.

Visma.net Project Management er utviklet for samhandling med andre systemer. I praksis betyr dette at alle grunndata kun trengs å registreres en gang. Systemet vil hente prosjektkostnader fra økonomisystemet og foreta fakturering, mens ordren vil ligge i økonomisystemet. Visma.net Project Management har åpne API'er og kan integreres med en rekke systemer, som eksempel:

 • Visma.net, Visma Business og Visma Global
 • Salesforce og Microsoft Dynamics
 • Google Docs og M-Files
 • Microsoft Exchange, Office 365 og Google Calendar

Brukergrensesnittet er tilgjengelig på norsk, engelsk, finsk, tysk, svensk og nederlandsk. Fakturaer kan opprettes på over 11 språk og 160 ulike valutaer.

Visma.net add-ons

Nysgjerrig på flere Visma.net Add-Ons?