Hva koster det å implementere et ERP-system?

30
jun

30. juni 2017

Hva koster det å implementere et ERP-system?

Kostnader knyttet til ERP-systemer kan ha en overraskende effekt over det totale kostnadsbildet.
 

I løpet av de siste årene har de fleste store (og små) leverandørene begynt å tilby skybaserte ERP-løsninger hvor inngangs- og oppstartskostnadene er lave, og kostnaden er lineære i forhold til antall lisenser.

Riktignok så er kostnadene relatert til ERP-systemer, som nevnt i denne artikkelen helt avhengig av kompleksitet, skalerbarhet og fleksibiliteten man ønsker i ERP-systemet. Samtidig finner man løsninger både for SMBs og store selskaper i tillegg til skreddersømmer som måtte passe bedriftens størrelse, posisjon og sektor – gjennom Visma.net ERP sitt grunnleggende verktøy. Det man derimot også må tenke på er de indirekte kostnadene som følger av implementeringen av systemet. I dette innlegget skal vi nevne de 5 mest sentrale indirekte/skjulte kostnadene som et ERP-system kan føre med seg.

1. Tid og planlegging

Det mange bedrifter ikke tar høyde for ved en implementering av ERP-system er at det er tidkrevende å implementere, utarbeide rutiner og strukturerte prosesser for en velfungerende løsning. For å unngå tidspress og premature ERP-systemer, er planlegging grunnleggende før man setter i gang ERP-prosjekter. Det er samtidig også viktig å ha realistiske forventninger og milepæler underveis i prosjektet, som sørger for kontinuerlig fremgang og måloppnåelse.

2. Omstilling og frykt

En tradisjonell konsensus er at de ansatte er redd for å ta i bruk nye systemer, som igjen kan føre til at implementeringen tar lengre tid, og kan føre til at man er nødt til å ansette dedikert personell med ERP-kompetanse. Videre kan systemfrykt føre til utsettelser og andre forhold som kan være med på å dra opp de totale kostnadene. Det er derfor viktig at de ansatte og brukerne selv forstår fordelene av et ERP-system og samtidig føler et eierskap til systemet. Et godt tips for å sikre eierskap til et nytt system blant de ansatte, er tydelig kommunikasjon og involvering for å sikre forståelse av at dette skaper en bedre hverdag for de ansatte og for selskapet som helhet.

3. Kompetanse og trening

Kompetansen til vedkommende som faktisk skal være ansvarlig for ERP-systemet er kritisk for både lykkes med ERP-systemet, men også for å holde kostnadene nede. Trening og kompetanseheving blant brukerne av ERP-systemet er derfor essensielt for å holde kostnadene nede. Her kan det være hensiktsmessig å utnevne en ”knowledge champion” eller kunnskapsressurs som sørger for nødvendig bistand, og at essensiell informasjon blir distribuert ved behov.

4. Oppgraderinger

Oppgraderinger og endringer av ERP-systemer kan også være en betydelig kostnadsdriver, som gjerne er en konsekvens av at bedriften vokser eller, i verste fall, at bedriften reduseres. Scenarioplanlegging i form av hvordan bedriften og ERP-systemet vil utvikle seg de neste årene vil være et viktig verktøy for å kartlegge de potensielle kostnadene. Ved valg av skyløsning vil denne kostnaden frafalle helt.

5. Support

Når problemene først oppstår så er det kritisk å ha et velfungerende support-team som kan støtte oppunder de problemene som måtte oppstå rundt ERP-systemet. Et kompetansesenter som kan bistå bedriften med teknisk assistanse på en metodisk og rask tilnærming vil for mange bedrifter være en nøkkelfaktor for å lykkes med ERP-systemet. 

De 5 nevnte punktene ovenfor er sentrale og potensielle kostnadsdrivere som kan ha en overraskende kostnadseffekt på ERP-systemene, og det er derfor viktig å ha i mente når man implementerer et nytt ERP system. 

Har du spørsmål? #ASKMORE

Kontakt våre spesialister for en uforpliktende prat

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg