Leadership Weekly

Leadership Weekly tar i bruk &Frankly.

Kundereferanse | Leadership Weekly

&Frankly bidrar til hyppigere og bedre feedback fra ansatt til leder.

De gode erfaringene fra aktører som Clear Channel og Amesto argumenterer for at &frankly bidrar til hyppigere og bedre feedback fra ansatt til leder. Dette er et viktig verktøy for effektiv lederutvikling, og derfor vil Leadership Weekly ta dette i bruk i flere utviklingsprosesser fremover.

Leadership Weekly har snakket med to virksomheter om hvordan de bruker verktøyet i sin utviklingsaktivitet opp mot ledere og ansatte. Her er hva Kjersti Mürer Schjøll, Head of HR. i Clear Channel Norway og konserndirektør Karin Herou, HR i Amesto Group sier om &frankly:

 

Clear Channel Norway AS

Hvorfor er &frankly unikt?

&frankly er en ny og spennende måte å måle engasjement blant ansatte. Virksomheten får et naturlig fokus på arbeidsmiljø, og er meget brukervennlig som gjør det enkelt å svare. Jeg har tidligere opplevd skepsis til de mer tradisjonelle medarbeiderundersøkelsene, da undersøkelsen er omfattende og oppfølging ikke gjøres regelmessig. &frankly løser dette på en veldig god måte.

Hvordan bruker Clear Channel verktøyet, og hvilke erfaringer har dere?

I Clear Channel gjennomfører vi undersøkelser med &frankly hver tredje uke. I etterkant, går vi gjennom resultatene på månedsmøte med alle lederne, og har en individuell gjennomgang av resultater med alle avdelinger. I disse møtene er det en åpen dialog om tanker og refleksjoner rundt resultatene. I etterkant av møtene, lager HR en oppsummering og en tiltaksplan som jobbes videre med. Vi har i en lang periode hatt en målbevisst tilnærming til vårt kulturarbeid, som ansees av ledelsen som avgjørende for forretningen. &frankly er et verktøy som hjelper oss å jobbe strukturert med dette, og har blitt godt mottatt av våre ansatte. Det er gledelig å se engasjementet og åpenheten våre ansatte viser i oppfølgingsmøtene!

Hvordan kan &Frankly løfte lederutvikling til et nytt nivå?

Clear Channels ledere får (gjennom jevnlig oppfølging av resultater i sin avdeling) en ærlig og «ufiltrert» tilbakemelding fra sine ansatte. Den åpne og ærlige dialogen bidrar til å skape tillitt mellom leder og ansatt. Ansatte ser også at ledelsen virkelig har fokus på bedriftskulturen, og at deres tilbakemeldinger bidrar til å skape endring. Den regelmessige dialogen rundt resultatene fra undersøkelsen, bidrar til å avdekke eventuelle problemer, og bedriften har mulighet til å iverksette tiltak fortløpende.

Hva skiller verktøyet fra tilsvarende løsninger?

Verktøyet er meget brukervennlig, og det tar ikke lang tid å besvare spørsmålene. I og med at spørsmålene sendes via app på mobiltelefon, kan man i realiteten besvare spørsmålene hvor som helst. &frankly er også fleksibelt i forhold til at vi kan tilpasse spørsmålene ut i fra bedriftens behov til enhver tid.

Kjersti Mürer Schjøll, Head of HR, Clear Channel Norway

"Jeg har tidligere opplevd skepsis til de mer tradisjonelle medarbeiderundersøkelsene, da undersøkelsen er omfattende og oppfølging ikke gjøres regelmessig. &frankly løser dette på en veldig god måte."

Amesto Group AS

Hva er Amesto sine erfaringer med &frankly?

I starten av vårt prøveprosjekt fikk jeg en av de beste tilbakemeldingene fra en leder; medarbeidere opplevde at de ble engasjert av verktøyet. Jeg har erfart at &frankly klarer å fange opplevelsen og skape følelser hos de ansatte, og det er viktig for oss. Jeg mener at det ikke er godt nok å spørre ansatte en gang i året om hvordan de har det. Vi trenger tett dialog, og vi som ledere trenger støtteverktøy for å kunne ta tempen på vår egen organisasjon fortløpende. Med &frankly fikk jeg et verktøy som kunne eies av ledere, som ledere syntes var både enkelt og morsomt, som alle ledere kan håndtere, og som gir merverdi. Dette fordi at de fleste toppledere i dag vil se korrelasjoner mellom økonomiske resultat og engasjement på arbeidsplassen. &frankly setter ledelse på agendaen. Uten god ledelse, og nære ledere, vil du ikke få ønskede resultater eller se utvikling i selskapet.

Hvorfor er engasjement viktig i et HR-perspektiv?

Fordi engasjement er det nye målet, og engasjerte medarbeidere er avgjørende for måloppnåelse, resultater og innovasjon. I dag vet vi at ansatte i Norden har primærbehovene dekket, og at vi som arbeidsgiver trenger å være tydelig på hvem vi er for å nå den riktige målgruppen. Vi trenger derfor en visjon og strategi som underbygger dette, og samtidig ha fokus på utvikling for å være attraktive, beholde kompetanse, og å lykkes med både kundeopplevelse og selskapets økonomiske resultat.

Hva kan &frankly konkret bidra med?

Vi har vært igjennom en stor omorganisering, og med &frankly har vi fått en rettesnor i dette arbeidet. Ledere som bruker det aktivt i sine team har opplevd å få 100% tillit til hverandre i gruppen og gode salgsresultater, men det stiller krav til ledelse. Ledere som ikke bruker verktøyet aktivt, som ikke vil gi tilbakemelding, eller iverksette konkrete tiltak, vil få dårligere resultat, og til dels motsatt effekt. I Amesto vil jeg si at det har bidratt til det positive og solide resultatet vi har i dag. Vi som mange andre i vår bransje har merket en stor endring i markedet de siste årene og var på vei nedover, men nå står vi sterkt.