Office 365

Office 365 og servere i skyen

Fra klassisk serverdrift til moderne løsning i skyen.

- Utrulling av Office 365 var hovedgrunnen til endring. Vi ønsker at de ansatte skal få muligheten til å jobbe uansett tid og sted, med sømløs og sikker pålogging til alle arbeidsverktøy. 

Office 365 og servere i skyen

Fra klassisk serverdrift til moderne løsning i skyen.

- Utrulling av Office 365 var hovedgrunnen til endring. Vi ønsker at de ansatte skal få muligheten til å jobbe uansett tid og sted, med sømløs og sikker pålogging til alle arbeidsverktøy. 

Office 365 og Modern Workplace

Lønnsomt å gi de ansatte smartere arbeidsformer. 

Ved å samle IT-tjenester hos Amesto sikres de ansatte i Minoko Design mer fleksible arbeidsverktøy. Bedriften sparer minst 20 prosent av IT-kostnadene. 

Industridesignerne og produktutviklerne i Minoko er viktige støttespillere for bedrifter som behøver hjelp til å kommersialisere alt fra smarte gründerideer til store og komplekse systemer for globale konsern. Et av prosjektene de har bistått med, blav Aftenposten kåret til en av Norges 30 mest banebrytende design gjennom siste hundre år, noe daglig leder Hågen Lynum naturligvis er svært fornøyd med. 

Vi hjelper kundene med tverrfaglige tjenester innen industridesign, produktutvikling og konstruksjon, sier Lynum.   

Minoko holdet til i Levanger og Oslo, og har eksistert siden 2002. På den tiden har de bidratt til mange spennende innovasjoner, og på selskapets nettside finnes beskrivelser av noen av de over 500 produktene som selskapet har bidratt til å realisereDette spenner fra mobile induksjonsplater, virtuell inngjerding av småfe, bruk av hydrogen som energibærer, parkeringssensorer, skifeller, til industrielle sensorer og smart oppbevaring til malingsutstyr. 

Jobber smartere i skyen 

Nøkkelen til bedriftens suksess ligger ene og alene i en kompetent base ansatte som behøver frie rammer og inspirasjon for å lykkes. De skal løse problem på nye måter, og skape produkter, komponenter og tjenester som flytter forventninger i kundenes markeder.  

- Vi har alt fra designere med ulike kompetanseområder, ingeniører og sivilingeniører, samt personell med produksjonsteknisk- og mekanisk bakgrunn. Alle er avhengig av å kunne jobbe med tunge grafikkprogrammer, sier Lynum.  

Tidligere situasjon med klassisk serverdrift innebar at ansatte måtte forholde seg til et eksternt område som ikke hadde direktedialog med programvare som ligger lokalt på den enkeltes PC. Dette var lite fleksibelt, og til stor hinder for å oppnå en god, sikker og effektiv arbeidsform. Derfor besluttet det å legge alt over i Amestos skyløsning. 

- Utrulling av Office 365 var hovedgrunnen. Vi ønsker at de ansatte skal få muligheten til å jobbe uansett tid og sted, med sømløs og sikker pålogging til alle arbeidsverktøy, sier Lynum. 

Viktige komponenter er da arbeidsverktøyene, Sharepoint og SuperOfficeAmesto bidrar til å integrere alle programmene. 

Reduserer driftskostnader og øker IT-sikkerheten. 

Overgangen skjer sommeren 2019, slik at høsten starter med en helt ny IT-tilværelse.  

- De ansatte ser frem til mye bedre og enklere arbeidsprosesser, sier Lynum.  

"Vi anslår at en skyløsning med Office 365
og 
Sharepoint er minst 20 prosent
billigere
 enn hva vi har i dag." 


I tillegg får bedriften mye bedre sikkerhet, og enklere prosesser knyttet til drift og vedlikehold. 
Amesto var allerede inne som leverandør av forretningstjenester, og tilfredshet med kvaliteten var utslagsgivende for at flere tekniske egg ble samlet i samme kurv. 

- Vi stolte på Amesto, og det opplevdes som et trygt valg. Vi ser frem til å få færre leverandører og IT-løsninger som snakker bedre sammen, sier Lynum.