Skal investere for å bli bedre på samhandling

Oslo House

Skal investere for å bli bedre på samhandling.

Eiendomsutviklingsselskapet Oslo House erkjenner at de er  riktig digitalt spor.  

Oslo House

Skal investere for å bli bedre på samhandling.

Eiendomsutviklingsselskapet Oslo House erkjenner at de er  riktig digitalt spor.  

Oslo House

Skal investere for å bli bedre på samhandling.

Oslo House har tre års fartstid som utvikler av boligprosjekter av høy kvalitet i Osloregionen. Dagens 2-3 prosjekter skal innen få år øke til inntil 8-12 større utbygginger. Kunnskap om hva markedet vil etterspørre gjør at selskapet skal tilby attraktive og smarte nye boformer med god volum- og arealutnyttelse.

 

- Dette skal vi gjøre uten å måtte bygge en større organisasjon med mange ansatte. Veksten skal komme gjennom å jobbe smartere og mer effektivt. Vi skal være blant de beste på å utvikle konsepter og produkter som passer inn i en urban byutvikling, sier administrerende direktør Jarl Fronth i Oslo House.  

Bedre på teknologi enn samhandling

Innovativ ny teknologi i alle ledd.

Eiendomsbransjen er, tross et noe konservativt rykte, kommet langt i digitaliseringen av byggeprosjektene. Bruken av digitale bygningsmodeller (BIM) fornyer og forbedrer alle prosesser fra første planleggingsmøte, og helt frem til fasen der bygget skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes. 

- Vår bransje har vært dyktige på å ta i bruk innovativ ny teknologi i alle ledd fra arkitekt og ingeniør til de som bygger- og senere vedlikeholder eiendommene. Det har gitt stor verdi, sier Fronth. 

- Vi har ikke vært like gode til å forbedre hvordan vi jobber sammen, fortsetter han. 

Smarte nye arbeidsformer er derfor blinket ut som en forutsetning for å skape konkurransefortrinn for Oslo House 

Vi har siden høsten 2019 jobbet tett sammen med Amesto Firstpoint for å lære oss nye måter å løse våre arbeidsoppgaver. Digitale arbeidsformer med nyskapende funksjoner i Office 365 gir enorme muligheter, fortsetter han. 

Holdt virksomheten i gang gjennom krisen 

Overgangen til ny plattform har modernisert hvordan alle ansatte jobber, og var et overmodent oppgjør med tidligere praksis med bruk av Dropbox til lagring og fulle epost-innbokser. I tillegg gir det åpenbare sikkerhetsgevinster fordi alle filer og data lagres i trygge skytjenester. Fordi selskapet var godt i gang med digitale arbeidsformer klarte selskapet også å holde driften i full operasjonell gang gjennom hele Covid-19 nedstengingen av samfunnet.  

- Koronakrisen har vist oss hvor viktig det er at vi jobber på nye måter. Vi har kjørt videomøter med bankermed politikere, med prosjektledere og gjennomført flere større møter og presentasjoner, sier Fronth. 

Microsoft Teams er en ny måte å jobbe på, der man må tvinge seg til en omstilling og et nytt tankesett, sier han. 

Det eneste som ikke er i Teams er eposter, og det er noe selskapet sender og mottar færre av.  

Dokumenter deles på nye måter og referater lagres direkte på hvert prosjekt, sier Fronth.  

Mer kostnadseffektive 

En undersøkelse gjort av ekspertene i Forrester Consulting for Microsoft, viser at løsninger som Microsoft Teams sparer arbeidstagere mange timer hver uke, bedre beslutninger fattes raskere, mange reiser blir unødvendige, og møter blir mer effektive.  

- Kommunikasjonen er enklere og mer friksjonsfri, og all informasjon er lettere tilgjengelig. Vi kan reagere raskere ved behov, og mer presist. 

Erfaringene fra koronakrisen har gitt selskapet blod på digitaliseringstannen. Ledelsen har gjennomført flere utviklingsmøter med digital utvikling som viktigste punkt på agendaen.  

- Vi skal perfeksjonere hvordan smarte løsninger skal hjelpe oss løse våre oppgaver raskere og bedre. Her er det viktig å investere mer i opplæring for å mestre verktøyene enda bedre, og ta felles kunnskap til et høyere nivå.  

Han er svært fornøyd med Amesto som hjelper selskapet med nær alle forretningsprosesser fra regnskap og forretningsførsel til teknologi.  

- Vi er veldig fornøyd med at vi får dekket så mange av våre behov på ett sted. Det er meget behagelig og de hjelper oss jobbe smartere, avslutter Fronth.