<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

13. nov

Slik effektiviserer du lagerstyringen

Full oversikt over lagerbeholdningen vil ikke bare gjøre jobbhverdagen enklere – det vil også bidra positivt til bunnlinjen. Med riktig verktøy er det enkelt å følge produktene dine fra innkjøp til salg og se hva du bør bestille, hvor mye og når du bør bestille det. På den måten slipper du å miste salg fordi du ikke kan levere til den tiden kundene ønsker. Her gir vi deg noen tips til hvordan du kan effektivisere lagerstyringen.

 

Hvis virksomheten din stadig opplever å ha for få varer tilgjengelig på bakrommet, kan dette naturlig nok ha store konsekvenser for lønnsomheten, da du går glipp av mulig salg. Samtidig vil et overfylt lager bety at kapital er bundet opp i varer som bare står og samler støv – penger som kunne ha blitt investert andre steder i virksomheten. God lagerstyring spiller derfor en viktig rolle når det gjelder å forbedre servicegrad, lønnsomhet og bedre kontantstrøm.

AUTOMATISER LOGISTIKKPROSESSENE

Effektiv lagerstyring handler ganske enkelt om at virksomheten har riktige varer, av riktig mengde, tilgjengelig til riktig tid. Det er viktig å ikke binde opp for mye kapital, samtidig som du til enhver tid må ha nok varer til å være leveransedyktig. I tillegg kan det være smart å ta et nytt blikk på innkjøpsrutinene og vurdere om noe kan forbedres. Når er det mest praktisk å motta varer sett i forhold til planlagte leveranser? Her kan det for eksempel være ufordelaktig hvis varemottak kolliderer med pakke- og leveransetidspunkter.

Videre er det viktig at du unngår såkalte «hyllevarmere», altså varer som blir stående på lager over lang tid og foreldes. Mange virksomheter har mye å hente på automatisering, der systemet gir deg informasjon om når og hvor mye du bør bestille av en bestemt vare, og foreslår bestillingslister basert på historikk over tid, som for eksempel omløpshastighet. All optimalisering av logistikk baserer seg på prognoser for hva kundene dine har behov for i fremtiden. For å oppnå gode prognoser er det viktig med gode rutiner når det gjelder registrering av vareflyten.

Et lager kan på mange måter sammenlignes med en bankkonto; du slipper ikke hvem som helst inn for å ta ut penger fra kontoen din uten at uttaket er dokumentert. Lageret er bundet kapital, og alt som går inn og ut av et lager, må registreres – også dersom en selger «låner» med seg et demoprodukt. Hvis det er store avvik mellom det du har på lager, og det du har regnskapsført med, krever dette ekstremt mye tid og ressurser å spore.

Forretningsløsninger som Visma Business og Visma net automatiserer lagerhåndteringen og gir deg sanntidsbasert innsikt i hele verdikjeden. På den måten har du kontroll på alt av lagerverdier, oppbygging av lokasjoner, lagersteder, plukking og levering, samtidig som du kan integrere praktiske verktøy som for eksempel strekkodelesere – noe som er mer effektivt og treffsikkert enn manuell, menneskelig registrering.

SKAP ORDEN PÅ LAGERET

Gode arbeidsrutiner og det å ha et oversiktlig fysisk lager, med hyller og reoler som gjør det enkelt å finne varene, er også med på å bidra til en mer effektiv lagerstyring. Å ha god struktur og orden på lageret gjør det enklere å finne frem til det du til enhver tid skal levere. Plukklister med angivelse av lokasjon i riktig plukk-rekkefølge kan være et godt hjelpemiddel. I tillegg kan det for eksempel være smart at de mest populære varene ligger lett tilgjengelig, og at store og tunge varer ikke plasseres innerst på et lager.

Sørg også for å ha gode tellerutiner for å få kontroll og dokumentasjon på hva du har, og unngå at det hoper seg opp ikke-salgbare produkter. Når strukturen er på plass, kan du komplettere med funksjonalitet som systemene har, og som gir deg muligheten til å automatisere.

En mer effektiv lagerstyring gjør det mulig å øke produktiviteten – uten å måtte øke bemanningen. 

Kontakt oss i dag for en hyggelig og uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å forbedre lønnsomheten og ta nye steg.

Helene Steindal