<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Fenistra

Fenistra er til for deg som eier, driver og forvalter eiendom. 

LØSNINGER FOR EIENDOMSBRANSJEN

Fenistra

De digitaliserer og automatiserer kompliserte prosesser i eiendomsforvaltningen gjennom markedets ledende system, kombinert med bred kompetanse og forståelse av eiendom. Deres løsninger skal på en effektiv og intuitiv måte støtte arbeidsprosesser som utføres i forbindelse med eiendomsforvaltning.

Deres kompetanse omfatter hele spekteret fra forvaltning av næringseiendom, kjøpesentre, innleie, drift og vedlikehold til myndighetspålagte krav knyttet til dokumentasjon og håndtering av mva, verdi- og formuesfastsettelse. 

Deres fokus på eiendom og høy fagkompetanse, i kombinasjon med det ledende systemet for eiendomsforvaltning, gir deg de beste forutsetningene for å lykkes med dine arbeidsoppgaver.

 

ØNSKER DU Å VITE MER OM HVORDAN DU KAN OPTIMALISERE ELLER FORENKLE FORRETNINGSDRIFTEN?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!