Klimaregnskap: fra ord til handling.

Bærekraftsrapportering handler om å skaffe data om miljøpåvirkning, sosiale forhold og økonomiske forhold for bedriften. Hvordan skal du forholde deg til nye lover og regler som trer i kraft hurtig? Skal ditt selskap vente eller skaffe seg et...

Les mer