Bærekraftsrapportering starter med klimaregnskapet.

Klimaregnskap handler om å måle, rapportere og administrere klimagassutslipp og karbonfotavtrykk i selskapet. Med det økende fokuset på bærekraft, og det nye lovverket som trer i kraft fra 1. januar 2024, så er det mange bedrifter som ser fordelene...

Les mer