Amesto Solutions CRM inn i Sverige.

Amesto Solutions CRM inn i Sverige.

Amesto Solutions signerer nå en oppkjøpsavtale med Generate Business AB, som er Sveriges største SuperOffice-forhandler. Oppkjøpet er det tredje på dette området og følger etter kjøpet av CRM Fokus og CRM Partner i Norge.
 

Amesto Solutions CRM AS overtar 50,1 % av aksjene i Generate Business Sverige AB. Oppkjøpet åpner døren til det svenske CRM-markedet og er et viktig ledd i strategien om å bli ledende på det nordiske markedet. Generate Business har i dag 11 ansatte, hvorav 7 holder til i Gøteborg og 4 har kontorer i Stockholm. 

- Generate Business er Sveriges største SuperOffice-forhandler. Det gir Amesto Solutions en kickstart inn i det svenske CRM-markedet. Samtidig får våre nye kolleger fra Generate Business en organisasjon på 200 mann i ryggen og står sterkere i kampen om markedsandelene, sier konsernsjef i Amesto Solutions, Jan Erik Kaasa.

Anerkjente næringslivs- og markedsanalytikere verden over understreker viktigheten av CRM, og CRM-markedet er spådd en lysende fremtid i Norden. Amesto Solutions har til nå kjøpt tre selskaper: CRM Partner, CRM Fokus og nå det svenske Generate Business.

- Vi har nå det største kompetansemiljøet på både Visma og SuperOffice CRM i Norden. Jeg tror bransjen er i ferd med å konsolidere. Noen få aktører vil prege utviklingen fremover, vi ønsker å være blant dem. Vi har gått hardt ut og lovet våre konkurrenter CRM-kamp i Norden. Det vi gjør nå er å sette handling bak ordene, sier Kaasa.

Kun 12 % av Amesto Solutions ERP-kunder har et CRM-system i dag
Undersøkelser har vist at bedriftene ofte prioriterer ”må ha” systemer fremfor ”burde ha, som f. eks. CRM. Av de som har investert i CRM-systemer er det en betydelig andel som ikke utnytter systemets muligheter.

Amesto Solutions organiserer CRM-satsningen i et eget virksomhetsområde inn under Amesto Solutions-paraplyen. Hensikten er å sikre at kunden får optimal arbeidsflyt gjennom verdikjeden ved å rendyrke selskapets CRM-spesialister.

For mer informasjon, kontakt:
Amesto Solutions ved Konsernsjef Jan Erik Kaasa
Telefon: 915 93 255
E-post: jan.erik.kaasa@amesto.no

Generate Business Sverige AB ved VD Anders Tjärnlund
Telefon 31 49 75 61
E-post anders.tjarnlund@generatebusiness.se

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg