Første softwareutvikler som bygger en løsning for bare leverandør

Amesto Purchasing

Først i verden med EHF-løsning for leverandører.

Amesto Purchasing

Først i verden med EHF-løsning for leverandører.

Amesto Purchasing - Først ute – igjen!

EHF-løsning for leverandører.

Nå kommer årets førjulsgave til leverandører som samhandler med det offentlige. Som første aktør i verden, har Amesto utviklet en software-løsning som gjør at leverandørene kan forholde seg til én løsning, i stedet for 60 løsninger, som de må i dag.

Supplier Portal

«One-stop-shop» for leverandører.

Vår ambisjon er å utvikle en «one-stop-shop» for leverandører, hvor alle aktiviteter mot offentlig sektor samles i Supplier Portal. Det betyr at de kan gi anbud, sende varekatalog og motta ordrer på ett sted. Dette er en betydelig forenkling, som vil spare leverandørene for mye tid, sier administrerende direktør, Per Inge Rygg i Amesto Purchasing.

Mer om Amesto Supplier Portal

EHF | anbud

Enklere for leverandører å svare på anbud.

EHF fungerer som limet mellom de uavhengige systemene som leverandørene benytter og systemene som offentlige innkjøpere benytter. EHF sørger for at kommunikasjonen flyter.

Så lang har Amesto konsentrert seg om å støtte samhandling på den åpne standarden EHF gjennom faktura, ordre, ordresvar, pakkseddel og katalog, samt alle meldinger som er relevante etter at kontrakten er signert. Det som er nytt nå er at man også forenkler prosessen før kontrakten signeres.

KGV

Anbudsprosesser skjer gjennom konkurransegjennomføringssystemer, der innkjøperne benytter f.eks Mercell eller Visma Tendsign, Leverandøren må dermed benytte det samme systemet for å svare på anbudet. For leverandører som jobber mot et europeisk marked, betyr det at de potensielt må kunne svare i 60 forskjellige systemer.

All datatransport av anbud skjer på den europeiske infrastrukturen PEPPOL, hvor man har en «state-of-the-art» sikkerhetsløsning. Overføring av data er sikret på best mulig måte: Alt blir kryptert og alt blir signert. Alle dokumenter sjekkes for at de ikke har blitt endret fra de sendes fra leverandøren til de mottas hos innkjøper.

Amesto vil nå pilotere løsningen sammen med utvalgte kunder.

Gratis til leverandører

Amesto er første softwareutvikler som bygger en løsning for bare leverandørleddet, som fungerer mot alle disse 60 forskjellige løsninger på innkjøpersiden. Satsningen vår på Amesto Supplier Portal tilsier at vi skal være førstemann ut med denne type løsning. Til alt overmål tilbys dette gratis til leverandørene, noe som viser vår vilje til å sluttføre ambisjonen, avslutter Per Inge Rygg, CEO i Amesto Purchasing.

Per INge rygg, CEO, Amesto Purchasing

- Med løsningen vi nå har utviklet, som er gratis for leverandører, har vi løst utfordringen i leverandørleddet. Dermed kan leverandørene nå forholde seg til én løsning, i stedet for 60 løsninger, som tidligere.