Saf-t Forsikring.

HAR DU EN ELDRE VERSJON AV VISMA?

Saf-t Forsikring.

Har du en eldre versjon av Visma som ikke er kompatibel med Saf-t? Vi kan gi deg en trygghet for rapportering, dersom du skulle få bokettersyn før du oppgradert din Visma. 

HAR DU EN ELDRE VERSJON AV VISMA?

Saf-t Forsikring.

Har du en eldre versjon av Visma som ikke er kompatibel med Saf-t? Vi kan gi deg en trygghet for rapportering, dersom du skulle få bokettersyn før du oppgradert din Visma. 

Vi kan hjelpe deg

Saf-t forsikring.

Hjelp til innrapportering

Vi kan bistå med innrapportering ved å ta ut dine data til et Azure-miljø, oppgradere til en kompatibel versjon og sette opp Saf-t i samarbeid med deg slik at du kan få sendt inn rapporten til myndighetene innen tidsfristen.

Priser

Denne tryggheten og forsikringen om at innrapportering gjøres innen fristen, tilbyr vi til kr 10.000,- pr. org.nr. i hele 2020. All bistand i forbindelse med innrapporteringen er inkludert i prisen. Faktureres ved avtaleinngåelse.

Saf-t forsikring

Hvordan bestiller du?

  • Last ned databehandleravtale og Saf-t avtale.
  • Send underskrevet Saf-t avtale og Databehandleravtale som vedlegg på sak registrert via Kundeportalen, eller på mail til oppdrag@amesto.no.

Kontakt gjerne vårt kundesenter ved spørsmål: kundesenter@amesto.no, tlf. 922 03 214.

Databehandleravtale  Saf-t avtale

Forutsetninger

  • Tilgang til dagens løsning med bruker med Local Admin som er medlem av Domain Users.
  • Brukernavn og passord til SQL-server (sendes på SMS til navngitt konsulent).
  • Brukernavn og passord til Applikasjonsserver (sendes på SMS til navngitt konsulent)
  • Tilgang til område hvor Backup-filene lagres.
  • Dere må bistå sammen med fagkonsulent i oppsett av Saf-t for at rapportering skal bli korrekt.
  • Avvik fra Norsk standard kontoplan som medfører ekstra arbeid faktureres på løpende timer.
  • Data i Azure-miljøet slettes så snart innrapportering er gjort.
  • Databehandler-avtale må signeres.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål?

La oss ta en prat