<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 1 Toppbanner yuyeung-lau-lr5mTjURI5c-unsplash 1920x1080-1

DIN NYE REGNSKAPSROBOT MED KUNSTIG INTELLIGENS

Semine | Regnskapsrobot

Kunstig intelligens og SEMINE er skapt for regnskap og økonomi, og vil revolusjonere økonomifunksjonen gjennom bruk av ny teknologi, maskinlæring og AI.

MORGENDAGENS REGNSKAPSLØSNING

Regnskapsroboten SEMINE.

Er du en innovativ leder som vil effektivisere og gjøre besparelser i din regnskapsavdeling? SEMINE er en regnskapsrobot/software som bruker robotteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens til å strukturere og standardisere data i en inngående faktura. Dette gjør at du kan automatisere regnskapet på et helt nytt nivå enn tidligere.

SEMINE automatiserer

Maskinlæring og kunstig intelligens gjør at automatiseringsgraden øker betraktelig. Nå kan du fjerne repetitive oppgaver, og de ansatte kan flytte fokus fra transaksjonsoppgaver til forretningsutvikling. Resultatet er langt høyere automatiseringsgrad enn andre løsninger som tolker fakturaer.

SEMINE lærer

SEMINE gjenkjenner og identifiserer mønstre. Hun tolker, husker, antar og foreslår - alt fra momskoder, kontoer, perioder, prosjekter og avdelinger - helt ned på linjenivå. Ved hjelp av kunstig intelligens lærer hun kontinuerlig, og blir smartere for hver eneste dag som går.

SEMINE forstår

SEMINE tolker og forstår ikke bare dato, avsender og tall, men konteksten – og der i gjennom alle varelinjer på en faktura. Hun kommer automatisk med bokføringsforslag og kategorisering av kostnader. Fakturaen sendes så til godkjenning, før den automatisk overføres til kundens ERP-system.

FOR HVILKE BEDRIFTER PASSER SEMINE?

SEMINE passer for deg som driver en innovativ og fremtidsrettet bedrift. Du ser mulighetene i, og behovet for, automatisering av repeterende oppgaver. Du har mange transaksjoner og vil bruke tiden til dine ansatte på noe mer fornuftig enn "punching" av tall, som f.eks. videreutvikling og innovasjon.

INTEGRASJON MOT ERP

SEMINE er en tilleggssoftware til ditt økonomisystem. Integrasjoner mot både Visma Business og Visma net finnes allerede, i tillegg til integrasjoner mot en rekke andre ERP-systemer.

Hvorfor SEMINE?

Dagens tradisjonelle regnskap:

 • Høye kostnader. Mye manuelt arbeid, som gir høye ansattkostnader.
 • Feil og mangler. Høy ressurs- og tidsbruk på manuell identifisering og validering av data.
 • Liten innsikt. Lite samkjørt data gir liten innsikt i regnskapsdata.

SEMINE automatiserer regnskapet:

 • Automatisering. Bruker dyp data for å tolke og validere alle fakturaer.
 • Presis data. Mindre manuelt arbeid gir mindre kostnader og korrekt datagrunnlag.
 • Økt innsikt. Gir deg full oversikt med høy detaljgrad.

Med kunstig intelligens og kontinuerlig maskinlæring vil regnskapsroboten redusere kostnader, frigi ressurser, og øke konkurranseevnen.

Fordeler med SEMINE:

 • Alltid korrekte tall. Hun hindrer feil i regnskapstallene, leser på varelinjenivå, gir regnskap 24/7 i sanntid.
 • Radikalt lavere kostnader. Hun robotiserer arbeidsprosesser, frigir tid og ressurser, gir bedre
  kostnadskontroll.
 • Grunnlag for smart vekst. Hun gir bedre beslutningsgrunnlag, sørger for sterkere risikostrying og identifiserer drivere for vekst.

Guide

18-punkt sjekkliste for å velge det riktige ERP-systemet for din virksomhet

Enkel guide til hvordan du velger riktig ERP-system for din bedrift.