<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Technology124_2120x900

SKYBASERT TIMEREGISTRERING

Visma Tid.

For deg som ønsker kontroll på ansattes timer. Med Visma Tid kan du lett registrere timer på mobil, PC, geoStempling-app, smartstempling, byggekortleser eller adgangskort.

TIMEREGISTRERING

Visma Tid.

Visma Tid dekker bedriftens behov for registrering av timer. Det er et moderne stemplingsur og prosjektstempling. Det har også stempling mot oversiktsliste og mannskapsliste iht. Byggherreforskriften. App med geoStempling og etterregistrering av tilstede, fravær og prosjekttimer.

De ansatte registrerer timene selv på PC, mobil, nettbrett eller med smartstempling. Timene registreres kun en gang – enkelt og sikkert. Timene blir kontrollert eller godkjent og så lønnsberegnet med riktige lønnsarter. Timene kan enkelt overføres inn i ditt faktura- og lønnssystem.

NYSGJERRIG PÅ VISMA TID?

Bruk drøyt ett minutt på denne videon.

Visma Tid er et skybasert timeregistreringssystem. Med Visma Tid får de ansatte et enkelt og intuitivt verktøy som gjør timeføringen til en lek.

Fra registrering til utbetaling

Visma Tid registrer og fordeler timer automatisk og sikrer at du har full oversikt. Timer som ikke blir registrert fanges også opp i systemet, og både ansatt og leder blir varslet om manglende timer. Systemet vil også hjelpe deg med å hente ut gode rapporter slik at du får full kontroll.

INTEGRASJON MED LØNN

Integrasjon med ditt lønnssystem gjør fakturering og lønnsberegning enkel. Systemet kontrollerer og godkjenner timer med riktig tillegg og sender feilfritt grunnlag inn i ditt faktura- og lønnssystem.

ANSATTPORTAL MED TIMEBANK

I Visma Tid kan dine ansatte registrere timene selv, hvor som helst. Timene registreres kun ett sted, og fordeles deretter til riktig prosjekt. Både leder og ansatt har full oversikt over sine timer, prosjekter, ferie, timebank, fravær og overtid.
Technology98-466x466

Mannskapsliste

GeoStempling er en app som gir en god oversikt over hvem som er på arbeidsplassen til enhver tid. Som leder er det lett å finne oversikt over historikk på stempling, og i tillegg vil du få oversikt over HMS-kort i appen. Appen viser din posisjon og når du befinner deg innenfor definert radius, kan du enkelt stemple deg inn og ut via mobilappen.

Kvadratisk 466x466 windows-dOmKEVCg94s-unsplash-1

Interessert i Visma Tid? Eller har du noen spørsmål?

Kontakt oss.