<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

People103_2120x900

AQUATIC

Amesto Solutions har ekspertisen på applikasjonene.

For Aquatiq er det viktig å få digitalisert så mye som mulig, slik at de kan sikre en effektiv struktur mellom selskapene sine. Sammen med Amesto Solutions ser de kontinuerlig  på mulige løsninger, slik at de hele veien kan gjøre arbeidsprosesser, timefangst og fakturaflyt så effektivt som mulig.

"Amesto Solutions hjelper oss helt enkelt med å ta i bruk de verktøyene som finnes, så vi hele tiden kan ligge i forkant og være best mulig rustet for nye utfordringer"

Ole Kristian Kirkerud, CFO, Aquatiq AS

ole-kristian-kirkerud

Ole Kristian Kirkerud

CFO, Aquatiq AS

Visjon

Aquatiq gjør «What it Takes» for å sikre én trygg matproduksjon.

Utfordring

Tidligere måtte de ansatte logge timene sine flere steder – først i sitt eget Excel-ark internt og deretter i SuperOffice for det gjeldende selskapet, for så å kunne registrere for utfakturering mot kunde.

Virksomhet

23 selskaper i 9 land, ca. 150 ansatte Oms. NOK 36 000 000,-

Løsning

Økonomi & logistikk: Visma Business | Time & Prosjekt: Visma Severa | Salg & Kundeservice: SuperOffice CRM

Mål

For Aquatiq var det viktig å få digitalisert så mye som mulig, for å sikre en effektiv struktur mellom selskapene sine.

Ønsket måloppnåelse

Gjøre arbeidsprosesser, timefangst og fakturaflyt så effektivt som mulig.

Like ved nordenden av Mjøsa finner du hovedkontoret til Aquatiq. Det norske konsernet sitter på en kompetanse som er viktig for flere næringer, også utenfor landegrensene. Dette har ført til både stor vekst og strukturelle endringer de senere årene.

- Hovedkontoret ligger på Lillehammer, men vi har virksomhet i 9 land og er snart 150 ansatte. Totalt har vi 23 selskaper, forteller Kirkerud.

Hovedvirksomheten er mattrygghet og løsninger som sikrer god hygiene og trygge rutiner innen alle typer næringsmiddelproduksjon, fra fiskeoppdrett til slakterier og meierier.

 

JOBBER PÅ KRYSS AV AVDELINGER OG SELSKAPER

Veksten har ført til at Aquatiq har måttet utvikle nye metoder og løsninger for å effektivisere arbeidshverdagen.

- De ansatte jobber mye internt og på tvers av selskapene våre – fra mor- til datterselskap og vice versa. Særlig når det gjelder timefangst, har vi hatt behov for forbedringer. Tidligere har de ansatte måttet logge timene sine flere steder – først i sitt eget Excel-ark internt og deretter i SuperOffice for det gjeldende selskapet, for så å kunne registrere for utfakturering mot kunde, sier Kirkerud.

 

TIMEREGISTRERING OG FAKTURERING I EN APP

Amesto Solutions er Aquatiqs leverandør av systemløsninger, og sammen jobber de tett med å skreddersy løsninger som passer for måten Aquatiq jobber på. Selv om enkelte ting fremdeles er i prosjektfasen, syns Kirkerud at ting ser lovende ut.

- Med Visma Severa har vi fått presentert en helhetlig løsning med en applikasjon og en smart struktur som kan løse timeregistrering og timefangst på tvers av alle selskaper. Det er et veldig spennende prosjekt. Dette gjør det mulig for oss å registrere timer via appen i telefonen, så det blir internfakturert automatisk til det selskapet det hører hjemme i. I samme prosess blir det laget et fakturagrunnlag ut mot kunde.

 

SER PÅ SPESIALTILPASSEDE LOGISTIKKLØSNINGER

Avdelingene i Norge, Danmark og Skottland er allerede utstyrt med ERP-systemet Visma Business som gir total kontroll over alt fra innkjøp og ordre til økonomistyring. Planen er at de andre Aquatiq-landene også skal implementeres etter hvert. Sammen med Amesto ser Aquatiq også på mulighetene for å innføre en logistikkløsning gjennom Visma Business, som blant annet gjør det mulig å spore leveranser mellom land og ut til sluttkunde.