process intelligence

Innsikt

Agilon - Process Intelligence

Book demo

Innsikt

Agilon - Process Intelligence

Book demo

Innsikt

Agilon - Process Intelligence

Agilon - Process Intelligence er en løsning for automatisk å visualisere prosessflyt og identifisere muligheter for forbedringer basert på data som er logget i de operative IT-systemene.  

SE VIDEO

Hva ville du oppdaget hvis du kjørte hele selskapet ditt gjennom en røntgenmaskin?

Indirekte kostnader? Kapitalbinding på lageret? Uriktige kostnadsberegninger?

Turboladet virksomhet med datadrevet forbedringsarbeid

Kontinuerlig utvikling er nøkkelen til suksessfulle bedrifter. Agilon hjelper deg effektivisere virksomheten din ved automatisk å oppdage muligheter for forbedringer i prosessene dine.

Prosesskartlegging med ett klikk. Oppdager automatisk avvik og flaskehalser.

Forstå de grunnleggende årsakene til hvert problem og konsekvensene de fører til.

Oppdag og fiks problemer og avvik før de får alvorlige konsekvenser.

Prosesser

Agilon jobber med alle typer prosesser utført i digitale forretningssystemer, uavhengig av bransje og funksjon. Vi har også ferdige løsninger for kjerneprosessene innen ERP- og CRM-systemer, som hjelper deg å komme i gang umiddelbart og finne forbedringsmuligheter fra dag én.

ORDREHÅNDTERING

Skap fornøyde kunder og forbedre resultatene med effektiv ordrehåndtering. Følg salgsordre hele veien fra tilbud til betalt faktura og nær alle feilkilder underveis.

 

INNKJØP

Pålitelige leveranser og reduserte kostnader i leverandørkjeden. Se nøyaktig hvordan innkjøp håndteres avdeling for avdeling og reduser unødvendige kostnader og leveringsproblemer.

ØKONOMI

Frigjør kapital og øk kontantstrømmen med optimaliserte reskontroprosesser. Analysere utfallsavvik, øke kapasiteten i økonomiavdelingen og sørge for optimaliserte betalingsrutiner.

 

SALG

Finn den optimale kundereisen og vinn mer forretning raskere. Ved å analysere salgsmøter, samtaler, materiell og aktiviteter finner vi de mest effektive måtene å nå våre salgsmål.

se video

Datadreven prossessutvikling

Power BI og andre moderne løsninger for rapportering og analyse (Business Intelligence) har revolusjonert hvordan virksomheter kan anvende data for å styre sin virksomhet.

Men, en tradisjonell rapporteringsløsning skraper egentlig bare på overflaten av hva som er mulig.

Agilon er en løsning for å automatisk visualisere prosessflyt og identifisere forbedringsmuligheter ut fra data som lagres i de operasjonelle IT-systemene.

I denne demoen viser Peter Selberg hvordan løsningen både finner måter å forbedre eksisterende nøkkeltall og gir deg muligheten til å oppdage problemområder som du ellers ikke visste at eksisterte.
Agilon er nå integrert med Visma.net.