Hvordan står det til med helsen i CRM-systemet?

Hvordan står det til med helsen i CRM-systemet?

Er prosessene dine premissgiver for om du når målene dine, eller tar du utgangspunkt i ønsket effekt når du designer en prosess?

All bruk av system utvikler seg, bevisst eller ubevisst. Verden, din situasjon, og behov forandres. De dataene du samlet inn for tre år siden har i verste fall ingen betydning i dag, mens de dataene som betyr noe samler du kanskje ikke inn. Vi anbefaler – med jevne mellomrom – å gjøre en sjekk av CRM-systemet. Det som var intensjonen bak det opprinnelige oppsettet, er kanskje ikke lenger relevant?

Synes du at dagens system støtter opp om de viktigste driverne for å nå målene dine? I det daglige ønsker brukerne minst mulig distraksjoner når de skal utføre jobben sin. Samtidig er det behov for en del innsamling av data for å underbygge prosessene. Er systemet satt opp for at jobben kan utføres enklest mulig – samtidig som nok data samles inn?

Vi tilbyr CRM-helsesjekk. Dette er en omfattende undersøkelse der vi sjekker CRM-løsningen din fra flere perspektiver:

Prosess

Understøtter systemet dine viktigste prosesser? Her involverer vi både systemeier(e) og brukere. Vi ser på hvilke deler av CRM-løsningen som brukes, og avdekker eventuelle mangler og muligheter for effektivisering.

Data

Her bruker vi data fra systemet for å kartlegge om det brukes slik det opprinnelig var tiltenkt. Dette gir ofte et tydelig bilde på datakvalitet, og om for eksempel listevalg bør forenkles eller revitaliseres. Her blir det tydelig om dine behov har endret seg den siste tiden, og hvilke endringer som kan gi positiv effekt.

Prosessen vår involverer både systemeier(e) og brukerne. Dette gir deg dokumentasjon over systemet, men det gir også brukerne mulighet til å ta eierskap til hvordan systemet brukes. Dette gir en effekt der superbrukerne får et utvidet overblikk over løsningen og mulighetene denne gir. På denne måten blir det enklere å identifisere hvor det er behov for konsulenthjelp og rådgivning, og hva man enkelt kan utføre selv. Samtidig øker det både forpliktelsen- og forståelsen hos brukerne for hvorfor ting er satt opp som det er. (Dette øker brukeradopsjonen, den viktigste suksessfaktoren for å lykkes med CRM-strategien.)

Vi kartlegger dagens situasjon, og kommer med en tydelig anbefaling om veien videre. Hvordan skal du få hentet ut verdien av investeringen du allerede har gjort?

CRM Helsesjekk er fastpriset til 15900,- eks.mva

Vil du ha en prat med oss om hva en CRM Helsesjekk kan gi deg av verdi?

Kontakt oss