Normann Olsen

Normann Olsen Maskin AS

Normann Olsen Maskin AS

I økonomiavdelingen har vi fått svært god flyt i arbeidet, og mine tre medarbeidere håndterer både selskapets omsetning på 300 millioner, og 80 millioner for andre selskaper.– Det hadde aldri gått uten et effektivt økonomisystem. Vi ser også at dette på sikt vil gi enda bedre likviditet sier Dancke.

Petter Dancke i Normann Olsen Maskin AS

"Doblet omsetning uten å øke bemanningen! Nå driver vi veldig effektivt, både i økonomi og øvrige avdelinger."

Normann Olsen

Fakta

Bedrift: Normann Olsen Maskin AS
Bransje: 
Salg og service av maskiner i anleggssektoren
Antall ansatte: 
50
Omsetning: 
380 mill kroner

Serviceoppdrag via PDA
– Vi hadde et stort behov for god oppfølging av servicetjenester for alt utstyret vi selger. Når en service er utført hos kunden, har vi behov for tilbakemelding fra servicemedarbeider. Vi kan nå sende ut ordre til våre servicefolk via en PDA, og servicefolkene sender tilbake til oss når jobben er utført og hvilke komponenter som er brukt. Med en slik rask oppfølging kan vi fakturere kunden umiddelbart – genialt!

Involverte brukerne, ikke styret
– For at brukerne i organisasjonen vår skulle være komfortable med valget av nytt system, involverte vi dem og innhentet verdifulle råd. Dette skulle vise seg å være veldig viktig. De deltok i referansebesøk og bisto med nyttige argumenter, så avgjørelsen var godt forankret.

Rask og sikker implementering
Det ble gjort et grundig forarbeid som sikret en rask og sikker implementering. Vi hadde en stopp i produksjonen i to-tre dager – akkurat som planlagt. Selve implementeringen tok ca. fire måneder, men alt har fungert fra første dag. Vi har lært hele veien, og lærer fremdeles!

Effektiv bedrift
Dancke mener resultatet av det nye systemet fra Amesto Solutions er svært oppløftende.
I økonomiavdelingen har vi fått svært god flyt i arbeidet, og mine tre medarbeidere håndterer både selskapets omsetning på 300 millioner, og 80 millioner for andre selskaper.
– Det hadde aldri gått uten et effektivt økonomisystem. Vi ser også at dette på sikt vil gi enda bedre likviditet sier Dancke.

Forståelse for brukeren behov
Amesto Solutions folk har vært meget gode rådgivere i denne krevende prosessen, og har i høy grad vært med på å gjøre systemene så effektive som de er i dag. Amesto Solutions har både god kompetanseog har evnet å forstå brukernes behov. Vi kan faktisk ikke se at noe burde vært løst annerledes, avslutter Petter Dancke i Normann Olsen Maskin AS.

Lurer du på noe? #ASKMORE

Vi tar gjerne en uforpliktende prat.

Ja takk, kontakt meg