Leadership Weekly

Leadership Weekly har snakket med to virksomheter om hvordan de bruker verktøyet i sin utviklingsaktivitet opp mot ledere og ansatte.

Arctic Lavvo

Visma.net er lett å lære, det er lett å jobbe i, det er moderne, det er innovativt og det prater dagens språk, rett og slett.

Telering Bedrift APRO

- Vi benytter Amesto Connect for distribusjon av utgående EHF-fakturaer fra vårt ERP-system (MultiCase), og er veldig godt fornøyd. Løsningen er svært stabil og det er enkelt å overvåke våre utgående fakturaer.

Eskoleia

– Vi var avhengig av et system som hadde tilstrekkelig funksjonalitet i forbindelse med produksjonsplanlegging, innkjøp, lagerstyring og oppbygging av komplekse strukturer med variantstyring. Amesto ClockWork tilfredsstilte våre krav på dette området.

Atenti

"Sammen med Amesto Solutions skaper vi mer business, akkurat slik et godt samarbeid skal fungere!" Erik Torp Johannesen, daglig leder, Atenti Regnskapsbyrå

Coast Center Base

Ved å erstatte Citrix-lisensen med nye Microsoft-funksjoner har CCB kunnet investere i arbeidsverktøy som er bedre tilpasset de ansattes ønsker og behov.

Regnskapshuset

– Regnskapsbyråløsningen fra Amesto Solutions effektiviserer hverdagen og løfter kundene våre opp i skyen, sier adm. direktør Tom Robert Aasnes i Sparebanken 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS (Regnskapshuset).

Seatrans

– Vi skal ha mer av alt. Mer business intelligence, mer analyse, mer datainnsamling, Vi skal ha en lokal sky på skipene som kommuniserer med den på land. Ved at vi alltid er på nett kan vi være tett på skipene og yte nødvendig assistanse ved behov. Det handler om å finne de smarteste og mest praktiske måtene å bruke teknologien på, sier Rong.

Jølstad

«Vi sparer mye tid på å ha samlet alt i et HR-system. Det var viktig for oss at systemet er integrert med lønn. Tidligere ble HR manuelt ivaretatt, nå har vi oversikt og dokumentasjon lettere tilgjengelig. I tillegg er supporten bra!» Marit Gaupås, leder for HR

Jansson og Larsen Regnskap

– Vi fører regnskap for våre kunder via nett og har overtatt de fleste av deres økonomifunksjoner. Det sparer dem for store årlige beløp, sier systemrådgiver og regnskapsfører Stein Hugo Heske i selskapet.

Norsk Batteriimport

– Vi har fått en regnskaps- og logistikkløsning med lagerstyring og dokumentsenter, som vil effektivisere store deler av virksomheten, sier økonomisjef Heidi Olsen i selskapet.

Kruse Smith Entreprenør

"Vi har gode relasjoner med Amesto Solutions CRM AS og etter en overgang til Visma SuperOffice Customer Service har vi fått bedre styring og kontroll på kundehåndteringen"

DFDS Seaways

”Visma Business oppfyller våre behov og ved å gå utenom de store ERP-leverandørene sparer vi betydelig på både lisens- og implementerings-kostnader.”

LMG Marin

- Konsulentene er veldig fremtidsrettet og flinke til å komme med forslag som gir oss bedre arbeidsformer. Planen er å kvitte oss med gammeldagse løsninger og gi våre ansatte de beste løsninger for bedre samhandling.

Julenissen AS

Julenissen AS opererer globalt og har en verdensomspennende virksomhet med en av de største produksjons- og logistikkbehovene i verden. De har sett at etterspørselen av deres tjenester og produkter har økt kraftig de siste årene og har derfor bedt Amesto Solutions om hjelp til å forenkle og effektivisere blant annet produksjon, lager, logistikk og rapportering.

Enivest

"Et komplett ERP-system som dekker våre krav til en effektiv abonnementsfakturering, og prosesser i denne forbindelse. Systemet gir oss oppdatert informasjon til enhver tid, samt en programvare som gir oss støtte til rapportering.» Gerry Eikeland, Økonomisjef

Blomsterringen

”Visma Business er meget brukervennlig og lett å bruke. Vi er veldig godt fornøyd med Amesto Solutions og stiller gjerne opp som referanse!”

Tromsø Villmarkssenter

- Vi bruker betydelig mindre tid på manuelle prosesser. Det aller viktigste er kanskje at faktura ikke blir liggende en plass, sier Ole Kristian Reinertsen, økonomisjef på Tromsø Villmarkssenter

Qicraft

Se vår referansevideo og hør vår kunde Qicraft beskrive hvordan de sammen med Visma og Amesto Solutions har effektivisert sine forretningsprosesser.

HAV Eiendom

Amesto Solutions bransjeerfaring og systemets enkelhet avgjorde vårt valg.

Aker Biomarine

Ved å bruke &frankly så har vi en puls på stemningen i organisasjonen kontinuerlig. Og forhåpentligvis vil våre ledere se at dette er til god nytte for dem i hverdagen for å ha fokus på hvordan vi jobber sammen og hva vi kan gjøre enda bedre for at det skal være et bra sted å jobbe.

Tamrotor Marine Compressors

Når den verdensledende leverandøren av marine trykkluftsystemer Tamrotor Marine Compressors (TMC) ombygde sitt lager, løftet selskapet sitt IKT-system opp på et høyere nivå sammen med Amesto Solutions.

Data Respons

– MPS-systemet Amesto ClockWork har økt produktiviteten, fleksibiliteten og leveransepresisjonen til våre kunder, sier logistikkansvarlig Erik Bassøe i Data Respons Norge AS.

Norwegian Properties

Amesto Analyze er både leservennlig og fleksibelt, og vi kan tilpasse rapportene slik vi vil.

Goodtech Products

Et velfungerende ERP-system er en forutsetning for å overleve i et ekstremt konkurranseutsatt marked, forteller direktør Eiliv Elvebakk i Goodtech Products.

Norway Yacht Charter

Overgangen fra vårt litt utdaterte og velfungerende ERP-system til vår skybaserte verden med Visma.net Financials, har gått smertefritt, sier daglig leder Geir Kristiansen i selskapet.

Brevini

"De siste årene har vi doblet omsetningen mange ganger mens vi bare har økt bemanningen med fem personer. Uten et robust ERP-system hadde vi ikke hatt sjanse til å fått til dette" Ole Jacob Røed, General Manager, Brevini Norge.

Uno-X Forsyning AS

– De leverer både på det økonomisk faglige og på teknologisk kompetanse og har utviklet seg fra å være en leverandør til å bli en dyktig samarbeidspartner jeg stoler fullt og fast på.

Aberdeen Asset Management Norway

- Amesto Solutions kjenner eiendomsbransjen og snakker «samme språk» som oss.

PeWe

– Visma-løsningen vi har fått fra Amesto Solutions fungerer akkurat så bra som vi hadde håpet. Løsningen består av Visma Global, Visma Dokumentsenter og Visma Lønn, sier daglig leder Dag Kristian Storhaug.

Normann Olsen

I økonomiavdelingen har vi fått svært god flyt i arbeidet, og mine tre medarbeidere håndterer både selskapets omsetning på 300 millioner, og 80 millioner for andre selskaper.– Det hadde aldri gått uten et effektivt økonomisystem. Vi ser også at dette på sikt vil gi enda bedre likviditet sier Dancke.

Safetel

- Vi har gått fra to systemer med regnskap og logistikk på den ene siden og fakturering av abonnementer på den andre siden. Vi har nå fått en helhetlig løsning som tilfredsstiller våre behov på alle områder og oppnådd årlige besparelser på over 1 million kroner, sier økonomidirektør Kenneth Brenne

Grande Entreprenør

"Samarbeidet med Amesto Solutions har fungert godt, og vi føler vi blir møtt av kompetente personer som prøver å oppfylle de ønsker vi har uten å falle for fristelsen til å selge på oss en mengde "fancy" funksjoner som vi ikke trenger"

Helse Nord

"Endelig har vi fått ett fellessystem med veldig gode statistikker og full kontroll på hva som kjøpes i hele foretaket."

Amesto Solutions er Nordens største Visma- og SuperOffice-forhandlerVi jobber hardt for å skape verdi for kundene våre – vi kaller det Simplifying business!