Hjelp dine ansatte mestre digitale arbeidsformer

Få store gevinster og økt effektivitet

Hjelp dine ansatte mestre digitale arbeidsformer

Det holder ikke å kun kjøpe lisenser til digitale løsninger. Bedrifter må ta på alvor hva overgangen til digitale arbeidsformer innebærer 

Få store gevinster og økt effektivitet

Hjelp dine ansatte mestre digitale arbeidsformer

Det holder ikke å kun kjøpe lisenser til digitale løsninger. Bedrifter må ta på alvor hva overgangen til digitale arbeidsformer innebærer 

22
mai

av Peter Pran , 22. mai 2020

Få store gevinster og økt effektivitet

Hjelp dine ansatte mestre digitale arbeidsformer.

Det holder ikke å kun kjøpe lisenser. Bedrifter må ta på alvor hva overgangen til digitale arbeidsformer innebærer 

Åtte av ti bedrifter skal investere mer i løsninger som hjelper ansatte jobbe smartere. Det viser en undersøkelse Norstat gjorde i april 2020 på vegne av oss i Amesto Firstpoint, der utvalget var 100 bedriftsledere og 100 IT-sjefer 

Resultatene preges av at undersøkelsen ble gjort mens samfunnet var stengt ned. Det er derfor oppløftende at åtte av ti er tilfredse, eller svært tilfredse, med kvaliteten på bedriftens IT-tjenester.  Det viser at løsninger som Microsoft Teams har mestret stresstesten til det fulle.  

Verdien av å mestre nye arbeidsformer 

I denne perioden har mange ledere erkjent at det holder ikke bare å tilby de digitale arbeidsflatene. Det er like viktig å investere for å bedre legge til rette for brukeropplevelsene som skaper varig digital endring. Et oppstartskurs på video er ikke nok, man må forstå at endringen stikker dypere. 

Analysebyrået IDC definerer intelligente digitale arbeidsformer som «der mennesker, data, innhold, grupper og kontekst smelter sammen med de tekniske løsningene som arbeidstagere trenger for å utføre sine arbeidsoppgaver». Bedriftene som satser helhjertet på omstillingen vil berikes med ansatte som er mer produktive og tilfredse med arbeidsplassen. Når ansatte virkelig mestrer de nye arbeidsformene vil de: 

  • Gjøre mer i færre applikasjoner 
  • Jobbe mer konsentrert fordi informasjonen er lett tilgjengelig 
  • Støttes av teknologi som kunstig intelligens og maskinlæring til å løse oppgaver mer effektivt, og få innsikt til å ta bedre valg 
  • Få raskere tilgang til alt de behøver for å kunne jobbe effektivt, uansett tid og sted 

Det vil åpenbart gi store gevinster både for lønnsomhet og jobbtilfredsheten. 

Rask tilgang til smarte tjenester 

Digitale arbeidsformer handler om å samle alt ansatte behøver, og deretter bygge all nødvendig sikkerhet rundt arbeidsflaten. IDC spådde i 2019 at innen fem år vil halvparten av alle manuelle oppgaver være automatisert, og hver femte arbeidstager ha sin egen kunstige personlige assistent. Selv om dette høres futuristisk er mye av teknologien allerede her, og det haster for norske bedrifter å styrke egen konkurransekraft gjennom å gi ansatte smartere arbeidsverktøy. Derfor må ledere sette ut større deler av forvaltningen knyttet til brukermiljøet, og ikke minst drift av servere og applikasjoner.  

Forenkling er den raskeste veien ut i en mer moderne verden, og for å møte fremtidens krav. Norstat-undersøkelsen viser at de tekniske ekspertene forstår dette i større grad enn øvrige ledere. Dobbelt så mange IT-sjefer som andre bedriftsledere mener det brukes for lite tid og penger på nødvendig innovasjon og videreutvikling i bedriftens tekniske miljø. Tjenesteutsetting forblir raskeste vei til smartere tidsbruk, da håndtering av eksempelvis supporthenvendelser sjelden har skapt verdi.  

Arbeidsformer som gir konkurransefortrinn 

Bedrifter kan nå velge mellom å tilby de smarteste løsningene, eller oppleve et teknologisk anarki der ansatte selv tar i bruk myriader av egne løsninger. Ansatte, de man har eller de man ønsker å rekruttere, vil måle bedrifter på læringsmulighetene de tilbyr. Dette er særlig sant for de yngre generasjonene som allerede er vant til mulighetene som ligger i løsninger som Microsoft Teams. 

Smarte funksjoner for samhandling brukes i mange bedrifter lenge før IT har kommet på banen. Ikke fordi IT-avdelingen er bakstreversk, snarere fordi nye løsninger krever endringer i infrastruktur og det ofte må gjøres jobb med sikkerheten. Den raskere veien til målet ligger i Microsoft-universet gjennom riktig bruk av Office 365 levert av Amesto Firstpoint. 

Med all teknologi og beste praksis på plass, handler jobben om å skreddersy løsningene til å passe med prosesser og hvordan de skal berike dagens arbeidsformer. Derfor må det planlegges og drives god opplæring. Det er prosesser som bedriften må jobbe med hele tiden i et arbeidsliv som må legge til rette for livslang læring.