Ti grunner til hvorfor din virksomhet bør ha ERP-system i skyen

22
mar

av Magnus Reintz

Ti grunner til hvorfor din virksomhet bør ha ERP-system i skyen

For 15 år siden var innkjøp av et ERP-system ensbetydende med et økonomisk mareritt for de fleste økonomisjefer. Systemene i seg selv var dyre, og når man plusset på konsulentteam, tidsoverskridelser, og dyre oppdateringer, endte man ofte opp med en løsning hvor gevinsten ikke rettferdiggjorde investeringen.

Inngangsterskelen for små selskaper var tidligere altfor stor, og ERP-systemenes frukter hang så altfor høyt. Heldigvis har tilbyderne av ERP-systemer lært av sine feil. De fleste store (og små) leverandører tilbyr nå skybaserte ERP-løsninger, hvor oppstartskostnadene er overkommelige, og man betaler kun for det antall lisenser man har behov for. Men hvilke fordeler har man av å flytte ERP-løsningene over i skyen? Og henger fruktene nå lavere for de små og mellomstore bedriftene? Det skal vi forsøke å svare på i dette innlegget.

1. Kostnadskontroll

For skybaserte ERP-systemer betaler man nå kun en fast sum per måned, og man har ikke lenger usikkerheten rundt et stort implementeringsprosjekt.

2. Skalerbarhet og fleksibilitet

Man vil kun betale for det man trenger, og kan justere antall lisenser etter behov. I tillegg kan man legge til funksjonalitet når behovet oppstår. Tradisjonelle ERP-systemer krevde at man tilpasset systemet til selskapets prosesser. Nå har løsningene etterhvert blitt så gode at man tilpasser bedriftens prosesser til systemet, og sparer penger.

3. Du slipper omfattende investeringer i IT-infrastruktur

Oppdatering av servere, backupløsninger, og brannsikring av serverrom m.m. er nå bekymringer som tilhører fortiden (eller leverandørene, om du vil).

4. Mindre uklarhet vedrørende tjenestekrav.

Det er nå leverandøren av skyløsningen som har ansvaret for å oppfylle tjenestekravene. De kan ikke lenger skylde på dine servere. Dette gir et langt klarere grensesnitt mellom din bedrift og leverandøren.

5. Bedre datasikkerhet i skyen

Siden drift av IT-infrastruktur er blant skyleverandørenes kjernevirksomhet, er datasikkerheten ivaretatt i vel så stor grad som om du skulle gjøre det selv.

6. Tilgjengeligheten øker

Med ERP i skyen kan man jobbe hvor som helst, og fra de fleste mobile enheter. Dette gjør arbeidshverdagen mer fleksibel for dine ansatte, og senker responstiden fra nøkkelpersoner, som har selskapets systemer tilgjengelige i lommen.

7. Sanntidsdata gir bedre beslutningsgrunnlag

Ved å velge et skybasert ERP-system, som mater sanntidsdata direkte inn i beslutningsmodellene, vil du kunne skaffe deg en fordel overfor konkurrentene.

8. Enklere og bedre brukergrensesnitt

Leverandørene av skybaserte ERP-løsninger jobber kontinuerlig med å forbedre brukergrensesnittet. Dette gjør at man lettere kan ta i bruk systemene uten lang opplæringstid.

9. Sentraliserte oppdateringer

Tidligere måtte kundene betale for kostbare oppdateringer på egne servere, gjerne med dyre konsulenter som tilpasset oppdateringene pr bedrift. Nå foregår oppdateringene sentralt hos leverandøren, og du merker ikke engang at det skjer.

10. Det er i skyen fremtiden ligger

De fleste leverandører av ERP-systemer satser nå på skyløsninger. Dreiningen har blitt fremtvunget av krav til økt fleksibilitet til lavere pris. Vurderer du en ERP-løsning for din bedrift, så pass på å kjøpe et produkt som du vet at leverandørene har fokus på.

Book demo av Visma.net - Nordens råeste ERP-system i skyen eller spør våre spesialister om mer informasjon.

Magnus Reintz

Magnus Reintz

Løsningsrådgiver og Visma.net guru, Amesto Solutions AS

Lurer du på noe? #ASKMORE

Vi tar gjerne en uforpliktende prat.

Ja takk, kontakt meg