Slik flytter vi deg til skyen

Flytt systemet opp i skyen

Slik flytter vi deg til skyen.

Den tekniske prosessen med å flytte programvare til skyen er enklere enn man skulle tro.

Flytt systemet opp i skyen

Slik flytter vi deg til skyen.

Den tekniske prosessen med å flytte programvare til skyen er enklere enn man skulle tro.

Microsoft Azure

Slik flytter vi deg til skyen.

Erfarne flyttefolk

Hvert år flytter Amestos rådgivere hundrevis av kunder til skyen. Dette enten fra en annen sky og over til det toppmoderne datasenteret, eller ved å hente applikasjoner fra utrangerte og ubeskyttede servere i en kjeller eller under en pult.

Hver flytteprosess er ulik

- Hver flytteprosess er ulik, derfor tar vi lærdom av hvert prosjekt og oppdaterer beste praksis kontinuerlig. Med solide sjekklister og de beste rutinene foregår flyttingen på tryggeste måte for kundene, sier Marcus Solum, en av rådgiverne som gjennomfører disse testene.

Ved flytt til skyen

Viktig i flytteprosessen:

  • At det leveres på tid og som forventet.
  • At du som kunde føler deg trygg gjennom hele prosessen.
  • At flyttingen gjøres uten at kundens arbeidsdag forstyrres eller påvirkes.
  • At alle integrasjoner og skreddersømmer som er lagt til regnskaps- og lønnssystemene over tid, som på Visma Business, Visma Global og Visma Lønn blir ivaretatt.

I gang på under en uke

4 viktige steg i prosessen.

- Overføringen gjøres oftest ved at ekspertene får godkjennelse til å logge seg inn på bedriftens PCer. Hos noen utføres hele jobben av Amestos team, i andre tilfeller i samarbeid med bedriftens IT-avdeling. 

Man er i gang med nye systemer på under en uke. Deretter gjøres det også en viktig jobb der man nøye går gjennom sikkerheten for å beskytte bedriftens data, applikasjoner og ansatte, sier Solum.

Gangen i en flytteprosess er rask og enkel for kundene, og handler i korte trekk om:

1.) Flyttemelding

Kunde og rådgiver blir enig om en tid for flyttetest. Om anbefalingene i påfølgende rapport aksepteres delvis eller helt, fyller Amesto ut en intern flyttemelding.

2.) Infrastruktur

Våre teknikere tar tak i flyttemeldingen og avtaler tid med kunde for flytting. Infrastrukturen gjøres klar til å ta imot arbeidsmengdene og applikasjonene.

3.)
Flytting av data

Flyttingen gjøres på en tid som ikke forstyrrer driften, over internett eller ute hos kunde. Data flyttes over og installeres i nytt, trygt miljø. Deretter gjør vi grundige tester.

4.) Oppsett, support og opplæring

Oppsett av nye tilganger på bedriftens PC-er, kort opplæring. Avtale dato for «gå live».

Enklere drift i skyen.

Skyen er sikker og oppdatert

Gjengangeren for kundene er at de blir kvitt unødvendige bekymringer så fort de er over i skyen. Dette gjelder særlig på sikkerhetssiden. Vi sørger for at data og programmer er beskyttet, og at virksomhetens systemer kjøres på de seneste og mest oppdaterte versjonene. Dette er en forutsetning for å være beskyttet mot de ferskeste truslene. Kostnadene for flyttingen er avtalt i forkant, og fakturaen blir alltid som forventet.

Datterselskapet til Norsk Hydro fikk flyttet sin regnskapsapplikasjon på rekordtid. Les om dette her.

 

Høy oppetid

- Vi er grundige på å gi deg som kunde god informasjon underveis. I noen tilfeller er flyttingen mer kompleks enn forventet, men våre rutiner og ekspertenes erfaring sikrer at du holdes løpende oppdatert. I ny sky er applikasjonene og dataene ivaretatt med døgnkontinuerlig overvåking og beredskap. Vi får varsel om noe skulle være feil, før feilen oppstår. Dermed garanterer vi for høy oppetid, fordi vi vet hvor lammet bedriften går om de mister tilgang til kritisk programvare som den som følger pengestrømmene.